Descripció

L’Ecomuseu, situat al Delta de l’Ebre, ofereix 1 representació dels paisatges, les activitats tradicionals i l”arquitectura més característica de la zona. Përmet a l’visitant Conèixer un entorn natural, on contrastin la humanització -per Exemple, a els sistemes agrícoles existents, com canals i desguassos para los Arrossars o Altres cultius- amb la presencia d’espais Protegits paper su valor natural.

Ens Trobem, doncs, Davant d’1 espai de gran Riquesa natural i cultural, on hi ha 1 equilibri entre explotació econòmica i conservació.

Al centre es pot observar una zona amb molts aquaris de peixos i amfibis de la zona. Una activitat imprescindible per anar amb nens i nenes